Formula Urus Gaji 60:20:10:10 oleh Puan Ieza Yusoff

Formula Urus Gaji 60:20:10:10 oleh Puan Ieza Yusoff

You are currently viewing Formula Urus Gaji 60:20:10:10 oleh Puan Ieza Yusoff

Kebanyakan kita sering kali berhadapan dengan masalah kewangan dan kesulitan dalam menguruskan gaji dengan berkesan. Masalah ini mungkin timbul akibat kurangnya perancangan yang teratur dan penggunaan wang tanpa kawalan. Menyedari hakikat ini, Puan Ieza Yusoff, seorang pakar dalam bidang kewangan dan pengurusan peribadi, telah memperkenalkan formula 60:20:10:10 untuk membantu individu menguruskan gaji mereka dengan lebih baik.

Apakah Formula 60:20:10:10?

Formula 60:20:10:10 adalah satu pendekatan yang mudah untuk mengatur kewangan peribadi. Dalam formula ini, gaji bulanan anda dibahagikan kepada empat bahagian yang mewakili pelbagai keperluan dan matlamat kewangan:

  1. 60% untuk Keperluan Asas
  2. 20% untuk Simpanan
  3. 10% untuk Pelaburan
  4. 10% untuk Derma dan Sumbangan

Mari kita lihat secara lebih mendalam tentang setiap komponen formula ini.

60% untuk Keperluan Asas

Bahagian terbesar dari gaji anda (60%) diperuntukkan untuk keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, utiliti, pengangkutan, dan perbelanjaan lain yang diperlukan untuk kehidupan seharian. Di sinilah, anda perlu bijak dalam mengurus perbelanjaan agar tidak melebihi had ini. Pengurusan yang baik dalam aspek ini boleh membantu anda mengelakkan hutang yang tidak perlu dan memastikan anda tidak mengalami tekanan kewangan yang berlebihan.

20% untuk Simpanan

Sebanyak 20% daripada gaji anda sepatutnya disimpan. Simpanan ini boleh digunakan untuk tabung kecemasan, tabung pendidikan, atau tabungan untuk tujuan lain seperti melancong atau membeli aset. Simpanan ini juga penting untuk menyediakan anda dengan “jaring keselamatan” dalam keadaan yang tidak dijangka seperti kehilangan pekerjaan atau kos perubatan yang tiba-tiba.

Simpanan yang terbaik adalah 10% simpanan berbentuk tunai dan 10% simpanan berbentuk emas 999.

10% untuk Pelaburan

Dengan 10% daripada gaji anda diperuntukkan untuk pelaburan, anda boleh menjadikan wang anda bekerja untuk anda. Pelaburan ini boleh dalam bentuk saham, unit amanah, emas, atau pelaburan lain yang berpotensi memberikan pulangan yang baik. Pelaburan adalah penting untuk membantu meningkatkan nilai kekayaan anda dan memastikan masa depan yang lebih cerah. Pelaburan emas adalah yang terbaik masa kini.

10% untuk Derma dan Sumbangan

Bahagian akhir daripada formula ini adalah untuk derma dan sumbangan. Dengan memperuntukkan 10% daripada gaji anda untuk tujuan ini, anda dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan mereka yang memerlukan. Ini juga membantu mengembangkan nilai kemanusiaan dalam diri anda dan memberikan kepuasan emosi dan spiritual.

Mengapa Formula Ini Penting?

Formula 60:20:10:10 oleh Puan Ieza Yusoff memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti untuk menguruskan gaji. Dengan mengikuti formula ini, anda dapat:

  • Mengurangkan Tekanan Kewangan: Dengan had perbelanjaan yang jelas, anda boleh mengelakkan perbelanjaan berlebihan dan mengurangkan risiko hutang.
  • Membangun Simpanan yang Sihat: Dengan memperuntukkan 20% untuk simpanan, anda boleh membina tabung kecemasan dan simpanan untuk masa depan.
  • Meningkatkan Kekayaan melalui Pelaburan: Dengan 10% untuk pelaburan, anda dapat mengembangkan aset dan kekayaan anda.
  • Membantu Masyarakat melalui Derma: Dengan 10% untuk derma dan sumbangan, anda dapat memberikan impak positif kepada masyarakat dan membantu mereka yang memerlukan.

Dengan mengamalkan formula 60:20:10:10, anda boleh memastikan kewangan anda dalam keadaan yang terkawal dan stabil, serta mencapai matlamat kewangan jangka panjang anda dengan lebih berkesan. Formula ini juga mendorong anda untuk menjadi lebih bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan peribadi dan menjadi individu yang lebih berdisiplin.

Jika Anda ingin memiliki buku fizikal Formula Urus Gaji tulisan Puan Ieza Yusoff, sila klik kat sini.